Bestyrelse


SKOLEKUNSTFORENINGEN MIDT-VEST

Bestyrelse


Formand og billedkoordinator:

Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg   

86 63 80 63 - aasekruse13@gmail.com


Næstformand:

Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive

97 52 31 84 - else.m.aagaard@gmail.com


Kunstnerkontakt:

Marianne Friis, Lokesvej 27D, 7800 Skive

28 57 18 44 - marianne_friis@oncable.dk  


Bestyrelsesmedlem::

Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg

86 63 86 25 - hannedahl94@gmail.com


Sekretær:

Kirsten R. Jakobsen, Brårupvej 146, 7800 Skive

97 52 49 17 - rogild@webspeed.dk


Bestyrelsesmedlem:

Kirsten Bjørnholt Hulgaard, Djeldvej 6, 7830 Vinderup

97 44 89 40 - kbh@sevelnet.dk


Redaktør af VISVA:

Flemming Damskov, Grønningvej 15, Grønning, 7870 Roslev

28 69 94 42 - kirsflem@gmail.com


Suppleant:

Birthe Esman, Udsigten 5, Sundby, 7950 Erslev

23 31 30 67 - birtheesman@gmail.com


Kasserer:

Gorm Wæhrens, Liljevej 3, 7800 Skive

29 82 00 10 - gtw@c.dk


Revisor: Leif Søndergaard

Revisorsuppleant: Niels Jørn Kjølby


Webansvarlig:

Anne Kjølby, skolekunst@gmail.com